Kliničke studije

Klinička studija Feroglobin

Studija Feroglobin sirup

Brza i dugoročna EFIKASNOST!

Cilj studije sprovedene u Litvaniji bio je da se proceni efikasnost Feroglobin sirupa kod dece. Trajala je 3 meseca, u periodu mart - juli 2009.god i u njoj je učestvovalo 79 doktora i 237 dece (47% devojčica i 53% dečaka). Uzrast dece kretao se od 6 meseci do 16 godina (prosečna starost 4,1 god). Feroglobin sirup primenjivan je tokom tri meseca u preporučenim dozama.
Glavni simptomi I znaci na početku studije bili su:

  • Bleda koža, 89,9%
  • Smanjeni apetit, 76,8%
  • Umor i tromost, 41,4%
  • Problem u koncentraciji, 23,6%Trajanje studije: 3 meseca
Period: maj - jul 2009. godine
Broj pacijenata: 237
Pacijenti su koristili sirup u preporučenim dnevnim dozama

Pacijenti su koristili sirup u preporučenim dnevnim dozama. Nakon tri meseca došlo je do značajnog poboljšanja pomenutih simptoma.

Zaključak studije:

Feroglobin sirup efikasno reguliše simptome i znake anemije, od samog početka tretmana. Već prvog meseca primene dolazi do porasta u nivou hemoglobina, koji nastavlja da raste i u narednom periodu. Feroglobin sirup pokazuje brzu i dugoročnu efikasnost.

preporuka:

Primenu Feroglobin sirupa treba nastaviti i nakon dostizanja željenog nivoa hemoglobina, minimum još 3 meseca. Tek u tom periodu dolazi do popunjavanja depoa gvožđa. U suprotnom, po prestanku primene preparata gvožđa može doći do povratka simptoma anemije.

ANEMIJA POGAĐA

48% dece

42% žena

45% starijih